* Website đang xây dựng, CHƯA CHÍNH THỨC sử dụng. Tin tức, bài viết, sản phẩm chỉ đăng làm mẫu!
* CẦN MUA TÊN MIỀN "CONGTYTUVANLUAT.NET", vui lòng liên hệ 0908 744 256 - 0917 212 969 (Mr. Thanh)

* Hoàn thuế giá trị gia tăng: 0915.79.79.54 - 0916.777.915

Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụmua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu...

2. Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịchvụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừtrường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dướihai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế giá trị gia tăng”;

Căn cứ Phụ lục I hướng dẫn cách ghi các tiêu thức trên tờkhai hàng hóa nhập khẩu (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày08/02/2012 của Bộ Tài chính ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu):

“Tiêu thức ô số 3: Người ủy thác/người được ủy quyền: Ngườikhai hải quan ghi tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, số fax và mã số thuế củathương nhân ủy thác cho người nhập khẩu hoặc tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại,số Fax và mã số thuế của người được ủy quyền khai hải quan”;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan;kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

“Trách nhiệm của người khai hải quan, người nộp thuế trongviệc khai hải quan và sử dụng hàng hóa theo mục đích kê khai

Tự kê khai đầy đủ, chính xác, trung thực các tiêu chí trên tờkhai và các chứng từ phải nộp, phải xuất trình theo quy định của pháp luật, cácyếu tố làm căn cứ tính thuế hoặc miễn thuế, xét miễn thuế, xét giảm thuế, xéthoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt,thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường (trừ việc kê khai thuế suất, sốtiền thuế phải nộp đối với hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế)”;

Việc ghi chỉ tiêu ô số 3 của Tờ khai hải quan hàng nhập khẩu,người khai hải quan tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, số fax và mã số thuếcủa thương nhân ủy thác cho người nhập khẩu hoặc tên đầy đủ, địa chỉ, số điệnthoại, số fax và mã số thuế của thương nhân ủy thác cho người nhập khẩu hoặctên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, số Fax và mã số thuế của người được ủy quyềnkhai hải quan theo đúng quy định tại Phụ lục I hướng dẫn cách ghi các tiêu thứctrên Tờ khai hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty TNHH Sợi Vinh Phát (bên ủy thác nhập khẩu)ký hợp đồng ủy thác nhập khẩu với Công ty TNHH Gia Nam Phát (bên nhận ủy thácnhập khẩu). Bên nhận ủy thác nhập khẩu không ghi tên đơn vị ủy thác nhập khẩuvào chỉ tiêu ô số 3 trên Tờ khai Hải quan hàng hóa nhập khẩu là không đúng vớiquy định về khai hải quan. Đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu phải lập bảng kê, camkết về tính chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm về dữ liệu đã kê khai gửikèm theo bộ hồ sơ hải quan hàng nhập khẩu cho đơn vị ủy thác nhập khẩu.Cục Thuế phối hợp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký mở tờkhai Hải quan để thực hiện kiểm tra bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu lưu tại cơ quanHải quan. Trường hợp cần thiết phải ghi nhận theo thông tin tại hồ sơ lưu tạicơ quan Hải quan. Trên cơ sở đó, đối chiếu với thông tin người nộp thuế cung cấp,kết quả kiểm tra hoàn thuế tại cơ quan thuế, kết quả kiểm tra bộ hồ sơ hải quannhập khẩu nếu đã có hợp đồng ủy thác nhập khẩu giữa hai Công ty, Công ty TNHH Bình Dương cam kết chịu trách nhiệm về hàng hóa nhập khẩu, hồ sơ đáp ứng đủ điềukiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như: chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu, chứngtừ thanh toán qua ngân hàng; Đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu tuân thủ việc khôngkê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhận ủy thác nhập khẩu, thì xem xét khấutrừ thuế giá trị gia tăng đầu vào cho Công ty TNHH Sợi Vinh Phát theo quy định.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế gồm: Công văn đăng ký tham gia bán hàng theo mẫu quy định; Hợp đồng bán hàng đại lý ký giữa doanh nghiệp đăng ký bán hàng với cửa hàng bán hàng đại lý cho doanh nghiệp (đối với trường hợp là cửa hàng đại lý bán hàng cho doanh nghiệp) gồm 01 bản chụp có đóng dấu xác nhận “sao y” của doanh nghiệp.

Thông tư số 92/2019/TT-BTC hướng dẫn cụ thể về thủ tục chọn doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký bán hàng hoàn thuế tại chi nhánh, cửa hàng của doanh nghiệp khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính thì chi nhánh, cửa hàng gửi hồ sơ đăng ký đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh, cửa hàng của doanh nghiệp.

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ có văn bản thông báo cho doanh nghiệp bổ sung hồ sơ. Nếu hồ sơ không đáp ứng điều kiện quy định, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ có văn bản trả lời cho doanh nghiệp.

Nếu hồ sơ đầy đáp ứng các điều kiện quy định, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính có văn bản công nhận theo mẫu và gửi cho doanh nghiệp (đối với trường hợp cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp là Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) hoặc Chi cục thuế gửi hồ sơ đề nghị Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính có văn bản công nhận doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng (đối với trường hợp cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp là Chi cục thuế).

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Chi cục thuế, Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính có văn bản công nhận theo mẫu và gửi cho doanh nghiệp.

Thông tư số 92/2019/TT-BTC nêu rõ, trường hợp doanh nghiệp vi phạm các quy định về việc hoàn thuế giá trị gia tăng, tùy hành vi và mức độ vi phạm, Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp bị lập biên bản đến lần thứ hai về hành vi không lập hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế theo mẫu hoặc lập hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế nhưng không truyền đến Hệ thống, ngoài việc xử lý vi phạm hành chính (nếu có), Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định chấm dứt việc bán hàng hoàn thuế, truyền thông tin đến Hệ thống theo phương thức điện tử, đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế và Tổng cục Thuế.Doanh nghiệp đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì doanh nghiệp thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế giá trị gia tăng được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ.

    Sau khi bù trừ, nếu số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đó.
    Sau khi bù trừ nếu số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư  (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Hoàn thuế giá trị gia tăng được hiểu là một khoản thuế được nhà nước trả lại mà đối tượng nộp thuế đã nộp xong xuôi cho Ngân sách Nhà nước. Cụ thể hơn là ngân sách nhà nước trả lại cho đơn vị kinh doanh, tổ chức doanh nghiệp, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ. Số tiền thuế được trả là số tiền thuế đầu vào khi bạn trả mua hàng hóa dịch vụ mà đơn vị kinh doanh chưa được khấu trừ trong kỳ tính thuế. Hoặc đơn vị, cá nhân đó không thuộc diện chịu thuế.
Dịch vụ seo Một tranh luận thường gặp về SEO, Hãy tưởng tượng một đăng một bức hình về con chó nhà mạng. Một con người có thể mô tả nó là “một con chó cỡ vừa, màu đen, giống như giống
Công ty SEO TPHCM Việt SEO chỉ thực hiện dịch vụ SEO cho các công ty, doanh, Khi quý khách liên hệ với Việt SEO vui lòng nói rõ website, lĩnh vực kinh doanh chính, từ khóa chính muốn SEO, Việt SEO chỉ cần kiểm tra 20 phút để biết Việt SEO có thể tham gia dự án hay không. Khi Việt SEO nói có thì có nghĩa Việt SEO có đủ khả năng và thời gian để thực hiện

Chúng tôi sẽ thay mặt Quý Khách thực hiện tất cả những công việc sau:
– Tư vấn tất cả nội dung công việc liên quan đến thành lập công ty tại Bình Dương.
– Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập công ty theo quy định của Pháp Luật.
– Nộp và nhận kết quả tại Phòng Đăng Ký Kinh Doanh tỉnh Bình Dương.
– Khắc dấu và công bố mẫu dấu
– Giao kết quả tại nhà của Khách hàng.
E. Quý Doanh Nghiệp vui lòng chuẩn bị:
– Giấy chứng minh nhân dân photo công chứng của thành viên công ty.
– Thông tin về công ty Quý Khách muốn thành lập như: Tên công ty, địa chỉ công ty, ngành nghề kinh doanh, Vốn điều lệ.
=>Tất cả công việc còn lại Chúng tôi sẽ thay mặt Quý Khách thực hiện.
F. Hỗ trợ sau khi đăng ký kinh doanh:
– Soạn thảo toàn bộ đăng ký khai thuế ban đầu
– Hỗ trợ đăng ký sử dụng hóa đơn VAT
– Hỗ trợ đăng ký khai thuế qua mạng và nộp thuế tử.
– Hỗ trợ đặt in hóa đơn VATG. Ưu điểm của dịch vụ thành lập công ty tại Chúng tôi
– Không đi lại bất cứ lần nào
– Không phải chờ đợi
– Không mất thời gian tìm hiểu thủ tục
– Không ứng trước, chỉ thanh toán khi nhận 100% kết quả.
– Khách hàng không chịu bất kỳ rủi ro nào dù là nhỏ nhất.

Vậy còn chừng chừ gì mà không nhanh tay tìm cho mình địa điểm tốt tại Bình Dương để mở công ty.

Hiểu được bạn đang gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục như chưa rõ về tính pháp lý cần thiết, bước thực hiện,… vậy điều đầu tiên cần thực hiện là tìm kiếm ngay cho mình một dịch thành lập công ty trọn gói tại Bình Dương mà phải thật uy tín, và mang đến chất lượng lâu dài.

Hãy đến với chúng tôi, chúng tôi mang tên Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn Dịch vụ Thành lập công ty trọn gói tại Bình Dương tốt nhất, hiệu quả nhất, mau lẹ nhất. Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp trọn gói đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ không gì hợp lý hơn của chúng tôi; giúp khách hàng có thể hoàn toàn an tâm và tin tưởng khi sử dụng dịch vụ Thành lập doanh nghiệp của Chúng tôi.
Với dịch vụ Thành Lập Công Ty Trọn Gói Tại Chúng tôi, Quý khách không đi lại - không chờ đợi lâu

Chúng tôi chuyên cung cấp Dịch vụ Thành lập công ty trọn gói tại Bình Dương

Chúng tôi hiểu rằng, việc thành lập công ty tại Bình Dương – một trong những khu vực được đánh giá cao trong tương lai là điều rất khó khăn nhất là khi bạn không am vấn đề pháp lý, luật tại Việt Nam. Để tạo ra nền tảng vững chắc và đúng pháp luật, tại sao bạn không sử dụng gói dịch vụ thành lập công ty trọn gói của Chúng tôi, để có thể đảm bảo tính chất pháp lý về tương lai cho chính doanh nghiệp bạn. Vì vậy cách tốt nhất để tiết kiệm và hiệu quả là hãy tập trung vào những gì mà bạn giỏi, đừng nên để những vấn đề pháp lý, hành chính khiến bạn bận tâm vì lúc này là thời gian bạn có thể tận dụng để tìm kiếm cơ hội kinh doanh đầy khởi sắc.Hãy TRAO sự phiền muộn đó để Chúng tôi giúp bạn, cam đoan sẽ không tốn nhiều thời gian đi đi lại lại để xin giấy tờ thành lập công ty và chúng tôi còn có thể thay bạn giải quyết “tất tần tật” vướng mắc cũng như vấn đề pháp lý liên quan thủ tục thành lập công ty tại Bình Dương tại cơ quan thẩm quyền tỉnh này.
Chúng tôi là ai?

thành lập công ty

Đại gia đình Chúng tôi tự tin là một trong những công ty sánh bước cùng nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trong và ngoài nước muốn tham gia hoạt động tại TP. HCM hay các tỉnh thành lân cận như : Bình Dương, Đồng Nai, Long An,… để hỗ trợ cho những bước tiến đầu tiên thật vững chắc, là công ty chuyên về tư vấn thành lập công ty, chúng tôi tập trung thành lập cho hầu hết loại hình công ty hiện có tại Việt Nam: Công ty 100% vốn nước ngoài, công ty liên doanh nước ngoài, công ty TNHH (công ty trách nhiệm hữu hạn), công ty Cổ phần, , Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, thay đổi đăng ký kinh doanh, và các vấn đề liên quan đến kế toán – tôi hỗ trợ những gì trong dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại Bình Dương ?I. Quy trình cung cấp dịch vụ thành lập công ty

Bước 1: Tiếp nhận thông tin thành lập và Cử nhân viên tư vấn cụ thể từng trường hợp;

Bước 2: Chuẩn bị và hoàn thành hồ sơ thành lập công ty theo đề nghị của Quý khách;

Bước 3: Nhân viên Công ty Chúng tôi sẽ liên hệ Quý khách ký trực tiếp vào các hồ sơ;

Bước 4: Chuyên viên của Chúng tôi sẽ thay mặt Quý khách nộp hồ sơ lên cơ quan thẩm quyền;

Bước 5: Thay mặt Quý khách nhận Bản chính Giấy phép kinh doanh và Con dấu Công ty;

Bước 6: Nhân viên Công ty Chúng tôi bàn giao toàn bộ bản gốc đúng pháp lý của Giấy phép kinh doanh và Con dấu Công ty cho Quý khách hàng

Ngoài ra, khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại Bình Dương, chúng tôi còn hỗ trợ :

    Tư vấn pháp luật miễn phí các vấn đề liên quan thành lập công ty:

    Mô hình và Cơ cấu tổ chức công ty;
    Cách đặt tên Công ty phù hợp và tra cứu tên Công ty để không bị trùng lập;
    Phương thức hoạt động và điều hành công ty tại tỉnh Bình Dương;
    Hỗ trợ trong lựa chọn ngành nghề kinh doanh tại Bình Dương;
    Cung cấp thông tin về Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;
    Tỷ lệ và phương thức góp vốn;
    Các nội dung khác có liên quan.

     2. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

    Đăng ký doanh nghiệp cổ phần;
    Các trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
    Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên;
    Thành lập công ty hợp danh;
    Đăng ký doanh nghiệp tư nhân;
    Thành lập và đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể;
    Chứng chỉ hành nghề, vốn pháp định, điều kiện kinh doanh.

     3. Thay mặt Quý khách thực hiện các thủ tục:

    Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và đăng ký mã số thuế;
    Theo dõi tiến trình xử lý và giải đáp các vấn đề từ phía cơ quan thẩm quyền tại Bình Dương;
    Thông báo kết quả khi nhận hồ sơ cho khách hàng;
    Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
    Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu cho Doanh nghiệp;
    Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu Công ty.

     4. Dịch vụ hậu mãi cho khách hàng:

 

Văn bản pháp luật

Ngày 15/7/2016, Bộ lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định ...

Xem tiếp

Trả lời cử tri tỉnh Tiền Giang, Bộ Tài chính cho biết, thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để hạn chế ngăn ngừa việc lợi dụng tình trạng chuyển giá ...

Xem tiếp

Sau đây là 06 chính sách mới trong lĩnh vực thuế và phí bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 11 - 20/8/2016. 1. Hướng dẫn mới về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) Theo Thông tư ...

Xem tiếp

Ngày 15/7/2016, Tổng Kiểm toán Nhà nước ký Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN về việc ban hành Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước. Theo đó: Quý Nguyễn - Hệ thống bao gồm 39 chuẩn mực kiểm ...

Xem tiếp
Câu chuyện pháp luật
Làm
Làm rõ vụ xe buýt va chạm làm chết học sinh lớp 10

Suốt nhiều tháng qua, mẹ của nạn nhân là bà Lê Thị ...

Rắc
Rắc rối thừa kế sổ tiết kiệm

Những năm gần đây việc thừa kế sổ tiết kiệm dần trở nên phổ ...

Bán
Bán đất không tách thửa, vẫn có thể đứng tên chung

Cơ quan tư pháp cho rằng việc làm trên không sai nhưng ...

Tin nổi bật
Nhà
Nhà xây sai phép, chủ cũ hay chủ mới nộp phạt?

Hành vi vi phạm hành chính đã có quyết định xử phạt ...

Đã
Đã ly hôn, quay về sống chung có được công nhận vợ, chồng?

Năm 2013, chúng tôi được tòa án xử cho ly hôn, mỗi ...

Chưa
Chưa đăng ký kết hôn có được đứng tên chung trong sổ đỏ?

Trao đổi cùng chương trình "Ba phút cùng luật sư" ...

Hoàn thuế giá trị gia tăng Hoàn thuế giá trị gia tăng